Katalog Stron Javaskrypt.w.szu.pl - Najlepsze Strony

Dodaj Stronę

page rank, pagerank, link popularity, fake pagerank, monitoring stron
Witaj na stronie Katalogu Stron Internetowych - Najlepsze Strony! Do katalogu przyjmujemy wyłącznie wartościowe strony z odpowiednio długim opisem. Dążymy do tego aby w katalogu znalazły się tylko wartościowe strony internetowe. Przed dodaniem strony sprawdź czy nie ma jej w naszym indeksie, jeśli nie - możesz dodać stronę. Jeśli istnieje taka możliwośc prosimy także o link zwrotny do katalogu. Dzięki temu katalog ten jeszcze bardziej zyska na sile, a skorzystasz na tym i Ty! Pamiętaj odwiedzić katalog http://www.kartoteka.org.pl

 Katalog Stron » Organizacje

Sortuj po: Popularności | Tytule | Ocenie moderatora


 1. Korporacja Absolwentów Akademii Ekonomicznej w Krakowie (0/0) /0
  Stowarzyszenie Absolwentów AE w Krakowie zrzesza elit? wyró?niaj?c? si? rozwojem zawodowym, ludzi piastuj?cych odpowiedzialne stanowiska, b?d?cych ekspertami w swoich dziedzinach, maj?cych du?e do?wiadczenie zawodowe, oraz zainteresowanych rozwojem. Profilem organizacja jest zbli?ona do elitarnych stowarzysze? absolwenckich znanych szkó? biznesowych i zajmuje si? wymian? do?wiadcze? oraz umo?liwia kontakty pomi?dzy absolwentami. [link nie działa?]
  http://www.korporacjaae.pl

 2. ?wierczewski Kr?g - Stowarzyszenie ludzi III wieku (0/0) /0
  Stowarzyszenie otwieraj?ce przed lud?mi starszymi aktywne, satysfakcjonuj?ce i pe?nowarto?ciowe ?ycie. W naszej ofercie: pracownia informatyczna, pracownia plastyczna, pracownia sportowa, pracownia kulinarna. [link nie działa?]
  http://www.swierczewskikrag.rejtravel.pl/

 3. M?odzi Demokraci (0/0) /0
  Stowarzyszenie M?odzi Demokraci - Ko?o Gda?sk aktywnie uczestniczy w ?yciu publicznym RP poprzez happeningi, pikiety oraz organizacje spotka? i dyskusje z pos?ami, radnymi, historykami, socjologami i historykami. [link nie działa?]
  http://www.gdansk.smd.org.pl/

 4. Izba czysto?ci (0/0) /0
  Polska Izba Gospodarcza Czysto?ci - Z du?ym powodzeniem wspó?tworzymy wydarzenia zwi?zane z zagadnieniem czysto?ci na scenie mi?dzynarodowej. Realizujemy nowatorskie projekty edukacyjne (ponad 5000 przeszkolonych pracowników), organizujemy zaj?cia praktyczne, konferencje oraz szeroko zakrojone kampanie promocyjne w ?rodkach masowego przekazu. Wraz z RAI Amsterdam oraz International Sanitary Supply Association (ISSA) wspó?organizujemy najwi?kszy cykl targów po?wi?conych profesjonalnemu utrzymaniu czysto?ci na ?wiecie. ISSA/Interclean to obecnie jedyne tego typu wydarzenie w naszej cz??ci Europy i jednocze?nie najbardziej rozpoznawalna marka w bran?y. [link nie działa?]
  http://www.czystosc.org

Linków w tej kategorii: 4

Powered by CNCat 2.0
© 2002-2004


Polecam Katalog stron z darmowymi wpisami.