Statystyka w służbie projektowania gier Lotto

Loterie były przez wieki źródłem dochodów państwa. Nowoczesne loterie, w których terminale stacjonarne w wielu punktach sprzedaży detalicznej mogą szybko i wydajnie przetwarzać sprzedaż, są postrzegane jako sposób na poszerzenie podstawy opodatkowania dając złudzenie szansy obywatelom. Nauka o statystyce odnosi się do loterii na co najmniej cztery sposoby.

Strukturę nagród w loterii należy ustawić tak, aby zmaksymalizować przychody organizatora i państwa. Wiąże się to z równowagą między częścią pieniędzy ze stawki zwracanej graczom, jej podziałem na kilka poziomów nagród, wydatkami na prowadzenie loterii i poborem podatków.

Loterie są zwykle oparte na „wybierz liczby X z tej listy liczb Y”, przy czym wartości X i Y wybierane są w odniesieniu do oczekiwanej sprzedaży. Proste prawdopodobieństwo, polegające na zliczeniu liczb wygranych na danym poziomie, umożliwia obliczenie szans na wygraną.

Źródła: